Dobitnici

Izazov 1

  • Josipa Čačić

Izazov 2

  • Nikolina Rastovac

Izazov 4

  • Mateja Grgačić Giba

Izazov 5

  • Snježana Škrinjarić

Izazov 6

  • Kristina Majstorovic

Izazov 7

  • Mirna Babić

Izazov 8

  • Anamaria Jakelić

Izazov 9

  • Andrea Lišnić