Dobitnici

Izazov 1

 • Josipa Čačić

Izazov 2

 • Nikolina Rastovac

Izazov 3

 • Paola Miletić

Izazov 4

 • Ivona Horozović

Izazov 5

 • Snježana Škrinjarić

Izazov 6

 • Kristina Majstorovic

Izazov 7

 • Mirna Babić

Izazov 8

 • Anamaria Jakelić

Izazov 9

 • Andrea Lišnić

Izazov 10

 • Anamarija Belaj

Izazov 11

 • Antonela Janeš

Izazov 12

 • Sara Muslija

Izazov 13

 • Maja Nikolić

Izazov 14

 • Danica Ivančević

Izazov 15

 • Barbara Devčić

Izazov 16

 • Matea Friscic

Izazov 17

 • Igor Čulić

Izazov 18

 • Lucija Drašinac

Izazov 20

 • Filip Mihajlović

Izazov 21

 • Damir Siročić

Izazov 22

 • Nikolina Brebrić

Izazov 23

 • Vesna Muzek

Izazov 24

 • Mateja Čop