Shareaj pozitivu na društvenim mrežama

Andreja Dumic

Slikanje s coca cola djedom mrazom u Konzumu jako je rszveselilo mojih troje djece.Slike se dijele i vesele:)